Styrelsemöte

Bild för Caroline Bergman

Sista mötet för året! Styrelsen för Pingst Ung träffas och behandlar aktuella frågor och inskickade ansökningar. 

Datum: 

onsdag 15 december 18:30