Bidragsregler

Regler för bidrag från PU-Skaraborg i Västra Götaland                  Utgåva Februari 2018

 

Ansökningsblankett och listor finns under fliken dokument (http://pingstungskaraborg.se/dokument)

 

Förutsättning för bidrag:

Kopior på medlemslistor skickas till PU-Skaraborg 1 gång per år, senast 31/1 efterföljande år.
Originalen arkiveras hos respektive församling i minst 5 år. För mer detaljer angående

medlemsredovisning, se separat informationsblad ”Lathund för statistik”.
 

A. Bidragen kan bara sökas av lokalavdelningar i PU-Skaraborg Västra Götaland som redovisar medlemmar till Pingst Ung Skaraborg.

B. Ansökan skall skickas till PU-Skaraborg i god tid före genomförandet och innehålla följande uppgifter:

  • Plats, datum och tid                                                                 
  • Preliminärt program och uppskattade kostnader.
  • Lokalavdelningens Plusgiro eller Bankgironummer. (OBS! Inga privata konton)
  • Att Pingst Ung Skaraborg är med som arrangör. (PU Logotype ska finnas på inbjudan)

C. Ansökan kompletteras inom två månader efter genomförd satsning med ekonomisk och innehållsmässig redovisning.

D. Bidraget betalas ut i efterskott och kan aldrig överskrida den verkliga kostnaden. Redovisa därför de inkomster som kommer av deltagardagar det ansöks om ytterligare bidrag till samma ändamål. 

Bidrag:

        1. Deltagardagar (t.ex. ungdomsdag, ledarutbildning, konsert, läger.) - Ingen ansökan krävs

           A. Gäller för deltagare 7-25 år som är boende i Västra Götalands län.

           B. Gäller för dag eller dagar som planeras och genomförs tillsammans med minst en annan lokalavdelning och/eller annan församling (oavsett kristet samfund)

           C. Minst tre timmars aktivitet/dag.

           D. Alla deltagare måste bekräfta närvaron med namnteckning, ålder och adress om aktiviteten inte är avgiftsbelagd. Inbjudan och program ska bifogas.

           E. För varje redovisad deltagare erhålls 40 kr/dag. Nyhet! inget maxtak.

          F. Skicka in deltagarlistorna och följ upp med program och inbjudan.

 

 

        2. Ledarutbildningsbidrag

          * Till lokalavdelning som arrangerar ledarutbildning och bjuder in annan lokalavdelning eller församling (oavsett kristet samfund) i Västra Götalands län med minst 10 deltagare utgår bidrag på max 5000 kr. (inkl. Deltagardagar)

          * Till enskild lokalavdelning som arrangerar ledarutbildning i den egna församlingen utgår bidrag, max 2000 kr. Förutsättning för bidrag; minst två utbildningspass à 40 minuter. Bidraget kan utgå två gånger/kalenderår.

           * Till lokalavdelning där ledare deltar i ledarutbildning med kursavgift utgår för max fem deltagare. Reseerättning utgår ej. 

       3. Startbidrag

            Till lokalavdelning som tar nya och utvecklande initiativ utgår bidrag. (max 3000 kr.) Förutsättning för bidrag är att verksamheten blir kontinuerlig.

       4. "Göra-igen" bidrag

             Till lokalavdelning med återkommande aktivitet och/eller verksamhet utgår bidrag. (max 8000 kr./kalenderår, fördelat vid max fyra tillfällen)
 

       5. Skolsatsningsbidrag 

              Till lokalavdelning utgår bidrag. (max 3000 kr./satsning)

       6.  Lägerbidrag.

               Till enskild lokalavdelning som arrangerar läger för den enskilda församlingens verksamhet utgår bidrag. (100 kr./deltagare, max 3000 kr.) Förutsättning för bidrag är minst två dagars aktiviteter. (minst tre timmar/dag)

       7. Tema år - bidrag

               Regler definieras separat för varje enskilt tema år. Tema året gäller från september till augusti.

       8.  Bonusbidrag

               För en extra satsning utanför årets tema. (max 3000 kr./termin)

 

Adress                                               E-mail

Pingst Ung Skaraborg                      puskaraborg@pingstung.se

Box 184

543 22 Tibro